برگه استحکام بنا | استحکام بنا | مشاوره رایگان 09126934513

برگه استحکام بنا

برای مشاوره تماس بگیرید : 09126934513

 

استحکام بنا , حق الزحمه استحکام بنا , دانلود برگه استحکام بنا , نمونه فرم استحکام بنا , فرم گواهی استحکام بنا , نمونه گزارش استحکام بنا , دانلود فرم استحکام بنا تهران , فرم استحکام بنا شهرداری تهران

 

در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می باشد

در موارد ذیل شهرداریها مالکینی که جهت صدور پایانکار مراجعه می نمایند را ملزم می کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه ای تحت عنوان تأیید استحکام بنا اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در کمیسیون ماده صد مطرح می گردد:

۱- قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن؛

۲- تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد؛

۳- اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی؛

۴- تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها و یا حذف ستون؛

۵- ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی؛

۶- عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری؛

۷- تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان؛

۸- فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود.)

ارایه برگه استحکام بنا

1-اخذ پایانکار ساختمان های قدیم ساز 

2-تعویض مهندس ناظر

3-تغییر کاربری:مسکونی به اداری یا تجاری،پارکینگ به مسکونی و برعکس،و ...

4-بازسازی و اعمال تغییرات کلی در ساختمان

5-اضافه اشکوب ، اضافه بنا ، یا حذف طبقه و کسر بنا

6-اخذ مجوز برای دایر کردن مهد کودک،مدرسه، خانه سالمندان و . . . 

7-در صورتیکه ساختمان دارای پایانکار میباشد ولی صورتجلسه تفکیکی تهیه نشده و متراژ کلی ساختمان طبق نظر مهندسین اداره ثبت با متراژ پایانکار تفاوت دارد،مالک ملزم به ارایه برگه استحکام بنا میباشد.

 

ارائه برگه استحکام بنا ساختمان و برگه پایان کار ساختمانی و گزارش مرحله ای ناظر در کمترین زمان و کمترین هزینه .


آماده قرارداد مجری ذیصلاح ساختمانی با سهمیه آزاد و ثبت در نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اسرع وقت. کلیه متراژ ها با بهترین قیمت ها

 

برای مشاوره تماس بگیرید : 09126934513

-----------------------------------------------------------------------

استحکام بنا برگه استحکام بنا استحکام بنا چیستاستحکام بنا

استحکام بنا