اخذ عوارض از زمین های بلا استفاده و بناهای ناتمام غیرقانونی است

به گزارش  ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شرکت عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر جدید گلبهار، درخواست ابطال مصوبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر گلبهار را مبنی بر اخذ عوارض از

👈زمین های بلااستفاده و فاقد حصار همچنین بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها منقضی شده
👈 زمین هایی  که باوجود اخطاریه کتبی شهرداری به مالک و انقضاء مهلت ۱۵ روز از مراجعه به شهرداری جهت اخذ مجوز دیوارکشی امتناع کنند.

که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی ،اخذ عوارض از زمین های بلا استفاده و فاقد حصار ،و عدم احداث ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و همچنین بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها منقضی شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.