🔶مقایسه املاک جنوبی و شمالی

🔶مقایسه املاک جنوبی و شمالی

✍️به فراخور زاویه تابش آفتاب در تهران و اکثر شهر­های ایران محل احداث ساختمان در شمال پلاک واقع و تعریف شده است. کیفیت و مطلوبیت نور از جهات جغرافیایی مختلف در مقاله مختص این موضوع شرح داده شده است.
بنابراین در املاک شمالی با توجه به این که عرض گذر به عرض حیاط برای نورگیری اضافه می شود نور جنوبی مرغوب­تری دارند.
✍️اما در عوض املاک جنوبی از دو وجه (شمال و جنوب) نوردار برخوردارند. همچنین در املاک شمالی موقعیت جا­ نمایی و ابعاد نورگیر تاثیر بسزایی در کیفیت نور دارد. بنابراین از لحاظ نورگیری مشخصا نمی­ توان نظر داد.

✍️املاک جنوبی از مزیت دیگری نیز برخوردارند. در صورتی که عرض گذر مجاور به ملک جنوبی ۱۲ متری یا بیشتر باشد، قابلیت احداث کنسول دارند. متراژ کنسول روی گذر ، مازاد بر تراکم و سطح اشغال مجاز است. پس املاک جنوبی بنای قابل احداث بیشتری نسبت به املاک شمالی دارند.
✍️ همچنین در املاک جنوبی در صورتی که نور اتاق­ها ، آشپزخانه و سالن از گذر و حیاط تامین باشد ، در صورت تایید شهرداری به ازای دو متر پیشروی مازاد ۶۰% ، می توان نورگیرها را حذف کرد و بنایی بیشتر از ۶۰% احداث نمود. در حالی که معماری اغلب پلاک های شمالی طراحی فضا ها بدون نورگیر امکان پذیر نیست.

✍️پلاک های شمالی و جنوبی از لحاظ نحوه تامین پارکینگ نیز قابل مقایسه هستند. در پلاک های جنوبی زیر ۳۰۰ متر مربع عملا تامین پارکینگ با مسائل بیشتری نسبت به پلاک های شمالی مواجه است.