صدور پروانه ۱۶ تا ۲۰ متر فضای #تجاری برای #ایثارگران شهرداری تهران

🔹مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران از صدور پروانه ساخت ۱۶ تا ۲۰ متر فضای تجاری برای مجموعه ایثارگران شهرداری تهران خبر داد.

🔹جلالی  از واگذاری مجوز ساخت ۱۶ تا ۲۰ متر فضای تجاری برای ایثارگران شهرداری تهران خبر داد و افزود: به تمامی مناطق شهرداری تهران ابلاغ کردیم که در زمان صدور پروانه برای مجموعه ایثارگران هر یک از آنها می‌توانند ۱۶ تا ۲۰ متر بر اساس فضای مسکونی که دارند نسبت به ساخت فضای تجاری اقدام کنند.