اخبار

بیشتر
توسعه ساختمان سبز در اصفهان، حرکت به سوی توسعه پایدار شهر

توسعه ساختمان سبز در اصفهان، حرکت به سوی توسعه پایدار شهر

توسعه پایدار شهری یکی از مفاهیم نوینی است که در نظام شهرسازی امروز جای پای خود را تثبیت کرده و به طور روز افزون مورد ارزیابی و پیگیری قرار میگیرد. طبق رویه ای که توسعه پایدار پیش می گیرد هزینه های تحمیل شده بر مولفه هایی چون محیط زیست و همچنین نسل های آتی بشری کاهش خواهد یافت. در این خصوص اداره راه و شهر سازی استان اصفهان ظاهرا قصد دارد تا خود را یکی از پیشگامان اجرا و پایش توسعه پایدار معرفی کند.

علیرضا قاری قرآن مدیر کل راه و شهر سازی استان اصفهان به خبرگزاری وزارت راه خاطر گفته است که: استفاده ازساختمان سبز (پایدار) در اصفهان، راه حلی جهت تعریف وتحلیل پایداری در قالب سیاست‌ها ومولفه‌های توسعه‌ی پایدار است. به همین دلیل توسعه ی ساختمان سبز در شهر اصفهان موضوع مهمی به حساب می‌آیدو می بایست در سطحی کلان به کار گرفته شود تا بتوان از طریق آن به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان رسید. 

با توجه به اظهارات ایشان مبنی بر استفاده از ساختمان سبز در استانی که جز خشک ترین استان های کشور محسوب میگردد و رود جاری در شهر نیز سال هاست دستخوش خشکی قرار گرفته باید دید که توجیه علمی این ادعای جناب مدیر کل تا چه اندازه قابل اعتنا بوده است و با توجه به اینکه تامین آب مورد نیاز برای گیاه چند برابر مصارف خانگی از سرانه ی آب را به خود اختصاص میدهد آیا زیر ساخت لازم برای هدایت آب غیر شرب و تخصیص آن به طرح مذکور امکان پذیر هست یا خیر!


نظرات شما