نامه رئیس بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای ساختمان‌

  • صفحه اصلی
  • نامه رئیس بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای ساختمان‌
نامه رئیس بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای ساختمان‌
نامه رئیس بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای ساختمان‌ها با نقشه های دوم و مغایرت اجرا با نقشه های مصوب

نامه رئیس بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای ساختمان‌

نامه رئیس بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای ساختمان‌ها با نقشه های دوم و مغایرت اجرا با نقشه های مصوب

متاسفانه در بیشتر موارد، ناظرین جهت نظارت،به نقشه های مصوب دسترسی ندارند و یا با سختی می توانند از مالک نقشه های مصوب را تحویل بگیرند ودر مواردی نیز نقشه های تحویل داده شده،نقشه های مصوب نبوده و ناظرین با نقشه غیرمصوب و گاها دستکاری شده،نظارت می کنند.
بازرسی کل استان نیز به جای اینکه ناظرین را محکوم کنند بهتر است سازمان ها را مکلف به دریافت نقشه های مصوب از مالک و تحویل آنها به ناظر نمایند تا از بروز چنین پیشامدهایی پیشگیری شود.


لینک کوتاه


نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0

نظر خود را ثبت کنید