مطالب آموزشی

ضوابط و اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی برای  ساختمان در برخی مناطق تهران

ضوابط و اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی برای ساختمان در برخی مناطق تهران

نقشه خوانی و طراحی فونداسیون

نقشه خوانی و طراحی فونداسیون

هزینه و دستمزد عایق کاری ساختمان

هزینه و دستمزد عایق کاری ساختمان

 هزینه های ساخت ساختمان

هزینه های ساخت ساختمان

نقشه UTM یو تی ام

نقشه UTM یو تی ام

جواز ساختمان یا پروانه ساختمان

جواز ساختمان یا پروانه ساختمان