اخبار

بیشتر
تعارض منافع در شهرداری

تعارض منافع در شهرداری

...

⚪ طبق مصوبه مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران به کارگیری بستگان ممنوع است

 

مهندسان شهر :

🔻 زاکانی شهردار تهران به تازگی داماد خود را به عنوان مشاور منصوب کرد. وی در برخورد با حواشی و انتقادهایی مبنی بر عدم رعایت تعارض منافع در شهرداری ، توضیحاتی درباره انتصاب «حسین حیدری» به عنوان "دستیار ویژه و مشاور شهردار" در حوزه هوشمندسازی ارائه کرد.

🔻 زاکانی بیان داشت:
 "جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده ازطریق ایشان در این  پروژه مهم صادر شده ‌است."
🔻 دیروز طی حکمی از سوی شهردار تهران، حسین حیدری به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی ، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد. این رخداد سبب شد تا برخی نسبت به آنچه «انتصابات فامیلی» خواندند، انتقاد کنند.

 

⭕توجه : هدف از اخبار در سایت مهندسان جبهه گیری سیاسی و تأیید یا تخریب اشخاص نمی‌باشد.

نظرات شما