اخبار

بیشتر
مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن

مهندسان شهر : چند روزی است که سامانه ثمن برای ثبت نام متقاضیان مسکن ملی راه‌اندازی شده است .

از این رو پس ورود به سامانه به آدرس www.saman.murd.ir گزینه "نهضت ثبت نام ملی " را انتخاب نمایید . سپس مدارک لازم را آپلود و ارسال نمایید.

متقاضیان برای ثبت‌نام نیاز به مدارک زیر دارند:

 • بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی
 • بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی و و افراد تحت تکفل
 • بارگذاری تصویر گواهی سرپرستی در صورت ضرورت
 • بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیربه شرح موارد زیر:
 • گواهی تحصیل فرزندان
 • مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان
 • جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا همسر
 • سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر
 • گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر
 • گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان
 • بارگذاری تصویر سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین

نظرات شما