اخبار

بیشتر
صدور گواهینامه آموزش سطح یک صادرات خدمات فنی-مهندسی

صدور گواهینامه آموزش سطح یک صادرات خدمات فنی-مهندسی

صدور گواهینامه آموزش سطح یک صادرات خدمات فنی-مهندسی

مهندسان شهر : سازمان نظام مهندسی ساختمان از صدور گواهینامه آموزش سطح یک صادرات خدمات فنی-مهندسی خبر داد . طبق اطلاعیه سازمان شرکت کنندگان جهت دریافت گواهینامه به سازمان مراجعه نمایند .

دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی-مهندسی از کلیه شرکت‌کنندگان در پنجمین دوره آموزشی سطح یک درخواست کرد جهت دریافت گواهی‌نامه معتبر دوره به محل این دبیرخانه واقع در ساختمان مرکزی سازمان طبقه منفی 2 مراجعه کنند.

گفتنی است پنجمین دوره آموزشی سطح یک «صادرات خدمات مهندسی» از 28 اردبیهشت امسال به مدت چهارده روز باحضور 82نفر از اعضای سازمان برگزار گردید.

 

 

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نظرات شما