اخبار

بیشتر
اصول معماری ایرانی کجاست؟

اصول معماری ایرانی کجاست؟

اصول معماری ایرانی کجاست؟

مهندسان شهر: معماری ایرانی همواره از دل زندگی برآمده و پنج اصل مهم، ارکان آن را تشکیل می‌دهد. «پرهیز از بیهودگی، مردم‌واری، نیارش، خودبسندگی و درون‌گرایی» ویژگی‌های برجسته معماری سرزمین ما بوده و استاد محمود پیرنیا در مطالعات خود در کتاب سبک‌شناسی معماری ایرانی به آن‌ها اشاره کرده‌است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ضمن انتقاد از شیوه معماری رایج و جایگاه معماری سنتی در معماری معاصر ایران، به اصول فوق‌الذکر اشاره کرده و افزود: این اصول در معماری سنتی به همراه رعایت فرم و زیبایی کاربردی بوده؛ به طوری که می‌توان عملکرد آن را به وضوح در معماری سنتی مشاهده کرد. در معماری امروز که اساسا نمی‌توان آن را با عنوان معماری مدرن خطاب کرد، از عناصر و عوامل غیرکاربردی بیشتری استفاده شده است.

احمد بناکار خاطرنشان کرد: این جایگاه را می‌توان به نوعی به دوره پست مدرنیسم اتلاق کرد به طوری که با شروع انقلاب اسلامی عملا دوره مدرنیسم در معماری ایران ماندگار شد. معماران ما با استفاده از معماری غربی و کاربرد بعضی از نمادها و موتیف‌های سنتی، به نوعی بیهودگی فرم‌ها و عناصر به ویژه در نماها رسیدند.

وی در خاتمه تأکید کرد: متاسفانه در معماری معاصر امروز، بیهوده‌گرایی  برخلاف اصول معماری سنتی غالب است و به طور کل فرم‌ها در این معماری عملکردی ندارند.

منبع: پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظرات شما