اخبار

بیشتر
مهلت اعتراض به نتایج آراء شورای مرکزی

مهلت اعتراض به نتایج آراء شورای مرکزی

مهلت اعتراض به نتایج آراء شورای مرکزی

مهندسان شهر :

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهلت اعتراض به شمارش آرا و نتایج نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی را 25 اردیبهشت اعلام کرد. معترضین می‌توانند تا پایان ساعت اداری روز 25 اردیبهشت ماه، اعتراض خود را به irceo.9thelect@gmail.com ارسال نمایند.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

نظرات شما