اخبار

بیشتر
اخذ مفاصا حساب اشخاص حقیقی

اخذ مفاصا حساب اشخاص حقیقی

اخذ مفاصا حساب اشخاص حقیقی

مهندسان شهر : واحد امور مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اطلاعیه‌ای را در خصوص مفاصا حساب مالیاتی اشخاص حقیقی منتشر کرده و روند اخذ مفاصا حساب را تشریح نموده‌است.

مهندسان حقیقی با توجه به لزوم ارائه معرفی نامه جهت اخذ گواهی موضوع ماده 186 ( مفاصا حساب مالیاتی) ، می‌بایست درخواست خود را در پنل امور مالیاتی سازمان به شرح زیر ثبت نمایند:

-ورود به پنل امور مالیاتی سازمان به آدرس membertax.tceo.ir

-انتخاب فیلد "معرفی نامه اخذ گواهی ماده 186"

-انتخاب فیلد "ثبت درخواست معرفی نامه اخذ گواهی ماده 186"

-تکمیل فرم "اطلاعات شخصی"

-انتخاب فیلد "ثبت درخواست معرفی نامه اخذ گواهی ماده 186"

-دریافت پیامک تایید صدور معرفی نامه

-مراجعه به پنل امور مالیاتی سازمان و چاپ معرفی نامه گواهی ماده 186( مفاصا حساب مالیاتی) بدون نیاز به مراجعه
به سازمان

-مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه با همراه داشتن مدارک به شرح زیر:

-معرفی نامه اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ( مفاصا حساب مالیاتی)

-اصل و کپی از آخرین پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ( پشت و رو ) 

 

توجه: اشخاص حقیقی که نام ایشان به عنوان شاغل (پاره وقت/تمام وقت) یا هیات مدیره در ظهر پروانه اشتغال بکار
اشخاص حقوقی درج گردیده است لازم است کپی برابر اصل پروانه خود را از امور عضویت و صدور پروانه سازمان
دریافت نموده و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه نمایند
.

 

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

نظرات شما