اخبار

بیشتر
وعده اشتغالزایی دولت ذیل صنعت ساختمان در آینده نزدیک

وعده اشتغالزایی دولت ذیل صنعت ساختمان در آینده نزدیک

وعده اشتغالزایی دولت ذیل صنعت ساختمان در آینده نزدیک

مهندسان شهر:

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه دولت تا تیرماه ۱۴۰۱ عملیات ساخت یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ را آغاز کرده است که از این تعداد، ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند و تعداد ۴۲۹ هزار و ۲۷۵ واحد کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. همچنین تاکنون برای ساخت یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد مسکونی تأمین زمین صورت گرفته است.
طبق محاسبات جهت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (جمعا چهار میلیون در چهار سال آتی)، می بایست به مساحت تقریبی ۵۲۰ میلیون متر مربع عملیاتی ساختمانی اجرا شود. برای اجرا این میزان عملیات ساختمانی، حدود ۳۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم صورت می‌پذیرد که حدود نیمی از این منابع از محل منابع بانکی و مابقی از محل آورده نقدی متقاضیان در طول دوره ساخت، تامین می‌شود. 
طبق ادعای وزارت راه و شهرسازی این میزان از ساخت و ساز در مجموع به میزان بالغ بر ۷ میلیون نفر اشتغال مستقیم و ۵.۲ میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم (جمعا ۱۲.۲ میلیون نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم) در طول دوره اجرای طرح ایجاد می‌شود. یادآوری اینکه این حجم مربوط به طول دوره ساخت خواهد بود و با توجه به انجام این طرح در دو دوره ساخت، اشتغال زایی مستقیم و مستمر بر این اساس اتفاق خواهد افتاد.


نظرات شما