اخبار

بیشتر
مالکین تعاونی های تهران بعد از 30 سال بی سر و سامانی

مالکین تعاونی های تهران بعد از 30 سال بی سر و سامانی

مالکین تعاونی های شهر تهران که غالبا کارمندان ادارات و سازمان ها هستند بعد از گذشت سالیان طولانی هنوز به حق خود نرسیده اند .
با توجه به اینکه تعداد کثیری از مالکان هنوز در منازل استیجاری ساکن هستند و چشم براه به حق رسیدن این موضوع هستند هنوز هیچ اقدام امیدوار کننده ای به چشم نمیخورد . باتوجه به اینکه دولت میگوید مالکان میتوانند به وسیله تهاتر حق خود با زمین های اطراف تهران که همین هم تضییع در حق این افراد است مالکیت خورد را جابجا کنند .

همه مالکین پا به سن گذاشته و دیگر ان جوان های گذشته نیستند ، بهتر است دولت فکری برای سرپناه این افراد صبور بکند حتی شده به ضرر خودش .
ضمن اینکه مقام معظم رهبری در صحبت های خود فرمود که کلیه حق و حقوق این افراد باید داده شود اما هنوز دولت به نتیجه ای قطعی در این امر نرسیده .

نظرات شما