اخبار

بیشتر
به موقع تمدید نشدن پروانه مهندسان زیر سایه سامانه سپامک

به موقع تمدید نشدن پروانه مهندسان زیر سایه سامانه سپامک

با توجه به اینکه اخیرا وزارت راه و شهرسازی جهت سهولت روند تمدید و صدور پروانه مهندسان سامانه سپامک را جایگزین روش قبلی نموده همه انتظار داشتند تا این امر در سهولت تمدید پروانه ها تاثیر بسزایی داشته باشد .

قبل از فعالیت سامانه سپامک معمولا از شروع روند تمدید پروانه تا ثدور آن حدود 3 ماه به طول می انجامید اما حال عده کثیری از مهندسان از ناکارآمدی این یامانه به شدت ناراضی هستند. حتی شکایت این افراد ار بدو ورود به سامانه است ، به گفته برخی از مهندسان ورود کردن و احراز هویت در این سامانه بسیار دشوار است ، چه برسد به ادامه فرایند . ضمنا با توجه به جابجایی سامانه صدور و تمدید پروانه تعداد زیادی از مهندسان هنوز بعد از گذست چند وقت نتوانسته اند تا پروانه جدید را اخذ کنند و پروانه هایشان به خالت تعلیق درآمده است.

دولت سامانه یکپارچه صدور مجوزات را برای سهولت فرآیند اخذ مجوز کسب و کار آماده کرده اما ظاهرا این سامانه در وزارت راه چندان مهم نیست.

ضمن اینکه به گفته برخی از مهندسان تنها راه معیشتی آنان  در این وضعیت اقتصادی نابسامان همین پروانه هایشان است که با عدم موفقیت در تمدید آن دچار سردرگمی شده اند .

ایرادات زیاد این سامانه صبر اکثر مهندسات را لبریز کرده است ، حال وزارت راه باید فکری جدی به حال این سامانه غیر کارآمد یا دارتی مشکلات  فراوان بکند و سریع تر چاره ای برای اشخاصی که پروانهایشان تمدید نشده است بیندیشد .

بهتر بود وزارت راه و شهرسازی قبل از اجرایی کردن این سامانه ابتدا کاملا از نظر فنی آن را آزمایش میردند تا  معیشت افراد  به بازی گرفته نشود .

نظرات شما