اخبار

بیشتر
نرخ جدید کرایه حمل و نقل عمومی !

نرخ جدید کرایه حمل و نقل عمومی !

چمران در جمع خبرنگاران:
بخشی از نرخ‌ها برای تاکسی آماده نشده اما نرخ اتوبوس و مترو آماده شده و امروز نهایی خواهد شد.

نرخ تاکسی‌های خطی بر اساس پیمایش و حتی شیب خیابان تعیین خواهد شد اما مطمئن باشید که نرخ بالایی نخواهیم داشت و نرخ بهینه‌ای اعمال می‌شود تا برای مردم سنگین نباشد و رانندگان نیز بتوانند از پس هزینه‌ها بربیایند.

 

نظرات شما