اخبار

بیشتر
جدول پیشنهادی هزینه ساخت توسط شورای مرکزی

جدول پیشنهادی هزینه ساخت توسط شورای مرکزی

پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی کشوری برای سال 1402 توسط شورای مرکزی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید:

16 طبقه به

بالا

13 تا 15

طبقه

11 تا 12

طبقه

8 تا 10

طبقه

6 تا 7

طبقه

3 تا 5

طبقه

1 تا 2

طبقه

گروه ساختمان

187.000.000

170.000.000

156.000.000

140.000.000

125.000.000

109.000.000

93.000.000

هزینه ساخت(ریال)

 

پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی برای سال 1402 توسط هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به شرح جدول ذیل به تصویب رسید:

16 طبقه به

بالا

13 تا 15

طبقه

11 تا

12 طبقه

8 تا 10

طبقه

6 تا 7

طبقه

3 تا 5

طبقه

1 تا 2

طبقه

گروه ساختمان

232.000.000

186.000.000

159.000.000

139.000.000

117.000.000

91.000.000

83.500.000

هزینه ساخت(ریال)

6.380.000

5.226.600

4.595.100

3.586.200

2.901.600

2.147.600

1.912.150

حق الزحمه نظارت (ریال)

_________________________________________________________________________

برای دریافت جدید ترین اخبار با پایگاه خبری مهندسان شهر همرا باشید.

نظرات شما