اخبار

بیشتر
تحول زیرساختی منطقه۲۲ با بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲

تحول زیرساختی منطقه۲۲ با بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری منطقه ۲۲ از تحول در شکل گیری زیر ساخت‌های این محدوده غربی تهران با بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش مهندسان شهر، شهرام پاشایی گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ منطقه با هدف بهبود سرانه های خدماتی در راستای چشم انداز طرح تفصیلی ویژه منطقه، افزایش کیفیت و بهره وری محیط زیست، ساماندهی وضعیت فاضلاب و حمل و نقل عمومی سازگار با محیط زیست و تاکید بر حفظ و نگهداشت شهر و در چارچوب برنامه توسعه چهارم شهر تهران و با در نظر گرفتن ضرورتهای عمرانی منطقه مبتنی بر نیازهای واقعی محلات و نواحی و مسائل و چالشهای منطقه از طریق نظر سنجی صورت گرفته از شهروندان منطقه، تنظیم و پس از دفاع از بودجه پیشنهادی در شهرداری تهران با افزایش حدود۲۳ درصد نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است.


وی افزود: با توجه به اینکه منطقه ۲۲ در حال شکل گیری بوده و بسیاری از کاربریها از جمله شبکه معابر به عنوان اولین زیرساخت مورد نیاز اسکان شهروندان ، در حال احداث است حدود ۳۴ درصداعتبار پیشنهادی منطقه به احداث و نگهداشت شبکه معابر و ۱۹درصد به توسعه و حفظ فضای سبز منطقه اختصاص یافته است.
پاشایی عنوان کرد: درصورت تائید و ابلاغ اعتبار مذکور قدم بزرگی جهت تامین سرانه های خدماتی برداشته شود.

______________________________________________________________________

برای دریافت جدید ترین اخبار با پایگاه خبری مهندسان شهر همرا باشید.

نظرات شما