برگه مجری ذیصلاح |مجری ذیصلاح | مشاوره 09202202092

 • صفحه اصلی
 • برگه مجری ذیصلاح |مجری ذیصلاح | مشاوره 09202202092
برگه مجری ذیصلاح |مجری ذیصلاح | مشاوره 09202202092

برگه مجری ذیصلاح |مجری ذیصلاح | مشاوره 09202202092


تلفن مشاوره رایگان: 09202202092

وضایف مهندس مجری:

در واقع اجرای ساختمان بر اساس آیین نامه، مقررات ملی و دستور العمل های شهرداری بر عهده مجری ساختمان بوده و پاسخگویی در تمامی مراحل اجرای کار بر عهده ایشان خواهد بود همانطور که از اسمش پیداست مهندس مجری تمام فرایندها و کارهای اجرایی یک ساختمان را بر عهده میگیرد تا کارها طبق اصول و قواعد پیش برود.

مهندس مجری از ابتدای هر پروژه باید باشد که نقشه ها و جزییات را با دقت برسی کند و طبق ضوابط نظام مهندسی در همان چهارچوب فعالیت خود را اغاز کند

 • نگاهی به شرح وظایف مجریان و مالکان ساختمان ها
  چند مورد از موارد و وظایف این مجریان را بیان میکنیم:
  1-تعیین تعرفه ریالی 
  2-کنترل مضاعف برنحوه عملکرد مجریان
  3-پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری
  4-سازو کار نحوه محاسبه ظرفیت 
  5-هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بردرآمد بویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری
  همان طور که شروع کار مجری ساختمان با استفاده از نقشه هایی است که محاسب در اختیار او گذاشته است پایان کار مجری ساختمان نیز منجر به تهیه نقشه های جزئیات (چون ساخت )به همان صورتی که اجرا شده اعم از معماری، سازه، تاسیسات و … می شود. این نقشه ها باید به تایید ناظر یا ناظران رسیده و یک نسخه از آن هم به کارفرما ارائه شود.

 
 • بخش اول: فنی و اجرایی

   مسئولیت صحت عملیات ساختمانی و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه

   اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان

  رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون

  تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی

   تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات

  دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار

  جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

  بخش دوم: مالی و اداری

  تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار

  تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد

  ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده

  استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده

  اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز

  اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو

  تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

  مهندس مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید.

  مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید.که در هر حال این میزان نباید از مقادیر حداقلی پیش بینی شده در تعرفه دستمزد مجریان کمتر باشد.

  *مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف میگردد.

  نقش سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تعیین صلاحیت و ظرفیت کاری مجریان به پنج بخش تقسیم میشود:

  انتخاب و بکارگماردن مجری و سایر عوامل اجرایی با هماهنگی مالک

  نظارت برعملکرد مجریان و درصورت بروز تخلف ارجاع امر به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مرجع صدور پروانه مجری،که این مهم بواسطه استفاده از یک مشاور و با بکار گیری نیروهای مجرب و با سابقه و خوشنام محقق میگردد.

  حمایت از مجریان در جهت رفع دغدغه های شغلی با اتخاذ راهکارهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای قانونی خویش.

  دفاع از حقوق مجریان در مقابل مالکین بد حساب یا قانون گریز. بخصوص وقتی که تعهداتی به اشخاص یا پیمانکاران جزء در میان باشد.

   پوشش بیمه ای مجریان اعم از بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت مهند سی در سازمان نظام مهندسی .

  مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی:

   مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود چراکه نقشه اجرایی که مورد درخواست برخی از کارفرمایان از دفاتر طراحی می باشد. به معنی راه گریزی از ضوابط قانونی طرح های تایید شده از مجاری قانونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. در این گونه نقشه ها با منظور نمودن خواست مالک در کنارحداقل های ضوابط فنی و عدم رعایت محدودیت های طرح تفضیلی در خصوص تراکم های مجاز در پلان و ارتفاع و همچنین افزایش تعداد پارکینگها در آینده عملا بعنوان مشکلی حاد در شهرسازی نمود پیدا می کند . که رفع این معضل نیازمند عزم جدی تمامی متولیان ساخت و ساز اعم از مالکین و مهندسین و سازمان های ذیربط می باشد.

  در اینجا با مرور مسئولیت ها و اختیارات ذکر شده هر یک از عوامل ساخت به نتایج زیر میتوان دست یافت:

  الف-   مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری ذیصلاح عملا نمی تواند نقشی در اجرای ساخت و ساز داشته باشد و در هر حال مجری بعنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی است. بنحوی که حتی در صورت وجود نقص در نقشه های مصوب ملزم به رفع نقص نقشه ها می باشد و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد.

  ب-   مالک و تبعا دفاتر طراحی نمی توانند با اخذ یا بدون اخذ وجه از مالک خدمات طراحی نقشه های اجرایی مغایر با ضوابط قانونی را تهیه نمایند.

  ج- شهرداری نیز حسب وظیفه قانونی و در صورت بروز مشکل  باید از ادامه کار در هر مرحله تا رفع نقص و اجرای صحیح ضوابط جلوگیری نماید و سازمان نظام مهندسی نیز پرونده متخلفین را اعم از ناظر، طراح و مجری پروژه به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی ارجاع می نماید.

  مالکین با ارجاع پرونده ساختمانی خویش به کمیسیون ماده صد توسط شهرداری و پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در خصوص عدم رعایت صوابط طرح تفضیلی و مندرجات پروانه ساختمانی و نهایتا پرداخت جریمه مصوب به هدف خویش نایل می آیند. حاصل این پروسه باطل نیز در عمل بی توجهی به حقوق شهروندان و دور زدن قانون و سوء استفاده از ابزارقانونی و عوامل دست اندکار اجرا می باشد.

  فرم ها و چک لیست ها و مباحث حقوق مهندسی یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین ناظر، طراح و مجری در زمینه مستندسازی محسوب می گردد.

  شرح وظایف مهندس مجری

  باتوجه به مباحث مطرح شده طی چند سال اخیر دررابطه با معرفی مجری واجد صلاحیت برای ساخت و سازهای بخش خصوصی که تاکنون مبانی حقوقی آن اعم از قانون, آیین نامه، دستورالعمل و مقررات ملی که سنگ زیربنای این امر مهم می باشد، توسط نهاد های ذیربط تنظیم و ابلاغ شده و به فرا خور شرایط منطقه ای در نقاط مختلف کشور اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده است.

  نگاهی به شرح وظایف مجریان و مالکان ساختمان ها

   از جمله مسایل مطروحه استقرار این امر مهم که از دغدغه های اصلی در بحث سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح) خواهد بود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  الف- تعیین تعرفه ریالی برمبنای نوع خدماتی که مجریان میتوانند به مالکین ارائه دهند.

  ب- تعیین یک تشکل سازمان یافته برای کنترل مضاعف برنحوه عملکرد مجریان

  ج- پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری

  د- سازو کار نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت وچگونگی ارجاع کار به مجریان

  ه-  هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بردرآمد بویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری

  اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح:

  مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان این وظایف و اختیارات به چهار بخش : فنی، اجرایی، مالی واداری تفکیک شده است.

   اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:

  بخش اول: فنی و اجرایی

   مسئولیت صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه

   اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان

  رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون

   تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی

   تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات

  دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار

  جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

  بخش دوم: مالی و اداری

   تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار

   تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد

  ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده

  استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده

   اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز

   اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو

  تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

  مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید.

  *مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید.که در هر حال این میزان نباید از مقادیر حداقلی پیش بینی شده در تعرفه دستمزد مجریان کمتر باشد.

  *مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف میگردد.

  نقش سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تعیین صلاحیت و ظرفیت کاری مجریان به پنج بخش تقسیم میشود:

  انتخاب و بکارگماردن مجری و سایر عوامل اجرایی با هماهنگی مالک

   نظارت برعملکرد مجریان و درصورت بروز تخلف ارجاع امر به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مرجع صدور پروانه مجری،که این مهم بواسطه استفاده از یک مشاور و با بکار گیری نیروهای مجرب و با سابقه و خوشنام محقق میگردد.

  حمایت از مجریان در جهت رفع دغدغه های شغلی با اتخاذ راهکارهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای قانونی خویش.

  دفاع از حقوق مجریان در مقابل مالکین بد حساب یا قانون گریز. بخصوص وقتی که تعهداتی به اشخاص یا پیمانکاران جزء در میان باشد.

   پوشش بیمه ای مجریان اعم از بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت مهند سی در سازمان نظام مهندسی .

  مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی:

   مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود چراکه نقشه اجرایی که مورد درخواست برخی از کارفرمایان از دفاتر طراحی می باشد. به معنی راه گریزی از ضوابط قانونی طرح های تایید شده از مجاری قانونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. در این گونه نقشه ها با منظور نمودن خواست مالک در کنارحداقل های ضوابط فنی و عدم رعایت محدودیت های طرح تفضیلی در خصوص تراکم های مجاز در پلان و ارتفاع و همچنین افزایش تعداد پارکینگها در آینده عملا بعنوان مشکلی حاد در شهرسازی نمود پیدا می کند . که رفع این معضل نیازمند عزم جدی تمامی متولیان ساخت و ساز اعم از مالکین و مهندسین و سازمان های ذیربط می باشد.

  در اینجا با مرور مسئولیت ها و اختیارات ذکر شده هر یک از عوامل ساخت به نتایج زیر میتوان دست یافت:

  الف-   مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری ذیصلاح عملا نمی تواند نقشی در اجرای ساخت و ساز داشته باشد و در هر حال مجری بعنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی است. بنحوی که حتی در صورت وجود نقص در نقشه های مصوب ملزم به رفع نقص نقشه ها می باشد و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد.

  ب-   مالک و تبعا دفاتر طراحی نمی توانند با اخذ یا بدون اخذ وجه از مالک خدمات طراحی نقشه های اجرایی مغایر با ضوابط قانونی را تهیه نمایند.

  ج- شهرداری نیز حسب وظیفه قانونی و در صورت بروز مشکل  باید از ادامه کار در هر مرحله تا رفع نقص و اجرای صحیح ضوابط جلوگیری نماید و سازمان نظام مهندسی نیز پرونده متخلفین را اعم از ناظر، طراح و مجری پروژه به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی ارجاع می نماید.

  مالکین با ارجاع پرونده ساختمانی خویش به کمیسیون ماده صد توسط شهرداری و پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در خصوص عدم رعایت صوابط طرح تفضیلی و مندرجات پروانه ساختمانی و نهایتا پرداخت جریمه مصوب به هدف خویش نایل می آیند. حاصل این پروسه باطل نیز در عمل بی توجهی به حقوق شهروندان و دور زدن قانون و سوء استفاده از ابزارقانونی و عوامل دست اندکار اجرا می باشد.

  فرم ها و چک لیست ها و مباحث حقوق مهندسی یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین ناظر، طراح و مجری در زمینه مستندسازی محسوب می گردد

   

  .

تعرفه مجری ذیصلاح از سال 99 تا 1401:

 
تعرفه سال 1401:

تعرفه سال 1400:

تعرفه سال1399:


لینک کوتاه


نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0

نظر خود را ثبت کنید