استحکام بنا و تایید استحکام بنا

استحکام بنا و تایید استحکام بنا

استحکام بنا و تایید استحکام بنا

استحکام بنا چیست و مراحل اخذ و ثبت و تایید آن :

 

در این موارد نیاز به  ارائه برگ تایید استحکام بنا الزامی میباشد :

1-ساختمان های بدون پایانکار یا اخذ پایانکار ساختمان های قدیم ساز و فاقد پایان کار
2-تعویض مهندس ناظر در صورت عدم دسترسی یا توافق
3-تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری
4-تعمیرو بازسازی یا اعمال تغییرات در ساختمان
5-اضافه بنا ، اضافه اشکوب(طبقه)
6-تخریب مقداری از بنای قدیمی
7-نبود انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری
8-تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان
9-استحکام بنای مدارس غیر انتفاعی هر ساله نیاز به تاییدیه استحکام بنا جهت ارائه به نوسازی مدارس و یا اخذ مجوز جهت تاسیس مدرسه غیر انتفاعی،موسسات آموزشی ، خانه سالمندان و مهد کودک.
10- ساختمان هایی که دارای پایانکار میباشد ولی صورتجلسه تفکیکی تهیه نشده و متراژ کلی ساختمان طبق نظر مهندسین اداره ثبت با متراژ پایانکار تفاوت دارد،مالک ملزم به ارایه برگه استحکام بنا میباشد. 

نمونه برگه تعهد نظارت و استحکام بنا :

فرم استحکام بنای دهیاری ها متفاوت از همدیگر میباشد .

 

    *هزینه برگه تایید استحکام بنا بر اساس تعرفه نظارت تک رشته عمران سال 1396 تا 1399 بر اساس جدول زیر محاسبه میگردد 

 

  حق الزمه خدمات مهندسی نظارت تک رشته ( ریال ) تعرفه سال 1396

گروه ساختمان 1 و 2  طبقه 3 تا 5 طبقه 6 و 7 طبقه 8 تا 10 طبقه 11 و 12طیقه 13تا 15 طبقه 16طبقه و بالاتر
قیمت مترمربع  (ریال ) 94609 90368 114168 135217 159846 177218 194766

 

 

  حق الزمه خدمات مهندسی نظارت تک رشته ( ریال ) تعرفه سال 1398

گروه ساختمان 1 و 2  طبقه 3 تا 5 طبقه 6 و 7 طبقه 8 تا 10 طبقه 11 و 12طیقه 13تا 15 طبقه 16طبقه و بالاتر
قیمت مترمربع  (ریال ) 176,615 186,558 210,087 245,878 279,307 298,722 318,932

  حق الزمه خدمات مهندسی نظارت تک رشته ( ریال ) تعرفه سال 1399

گروه ساختمان 1 و 2  طبقه 3 تا 5 طبقه 6 و 7 طبقه 8 تا 10 طبقه 11 و 12طیقه 13تا 15 طبقه 16طبقه و بالاتر
قیمت مترمربع  (ریال ) 236,634 249,729 281,232 329,137 373,894 399,905 436,938

 

  حق الزمه خدمات مهندسی نظارت تک رشته ( ریال ) تعرفه سال 1402

گروه ساختمان1 و 2  طبقه3 تا 5 طبقه6 و 7 طبقه8 تا 10 طبقه11 و 12طیقه13تا 15 طبقه16طبقه و بالاتر
قیمت مترمربع  (ریال )594,713629.176739,536866,8801,028,8401,101,5201,100,000

چرا نیاز به تهیه استحکام بنا است ؟

در واحد هایی که تغییر کاربری میدهند به دلیل آنکه در گذشته طراحی آن ساختمان بر اساس بارگذاری های مسکونی طراحی شده و بار گذاری اداری و مسکونی و تجاری با هم متفاوت هست از این رو باید به تایید یک مخندس ناظر که صلاحیت طراحی محاسبات نیز داشته باشد برسد  .

در ساختمان های قدیمی نیز اگر تغییراتی نسبت به پایانکار قبلی ایجاد کرده باشند .

استحکام بنای مدارس غیر انتفاعی نیز سالانه باید توسط مدیر مدرسه اخذ گردد به سازمان نوسازی مدارس تحویل شود .

 

مراحل و چگونگی ثبت استحکام بنا :

در ملک هایی که تشکیل پرونده جهت اخذ پایانکار (بعضی از ساختمان ها ) و یا تغییر کاربری داده اند پس از اینکه روند پرونده به مرحله پیش نویس برسد باید برکه استحکام تهییه کند .

پس از اینکه یک مهندس ناظر را جهت تایید استحکام بنای ملکتان پیدا کردید

ایشان پس از بررسی های به عمل آمده از ملک از نظر استقامت و استحکام اسکلت و مصالح به کار رفته ( در صورت صلاحدید تست و آزمایش های مختلف را انجام میدهد )

اگر مورد تایید باشد یعنی ساختمان دارای استحکام باشد ابتدا برگه سبز تعهد نظارت و استحکام بنا را خود مهندس در دفتر خانه به گواهی امضا میرسد سپس تحویل مالک میدهد که مالک هم آن برگ را به گواهی امضا رسانده و تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهر که پرونده جاری است تحویل دهد.

پس اس از اینکه دفتر خدمات برگه سبز استحکام را استعلام نماید بلا فاصله آن متراژ زیر بنای ناخالص ساختمان از سهمیه نظارت مهندس ناظر کسر شده و در ظرفیت او مینشیند . وتا پایان سالی که پایان کار صادر شود در ظرفیت مهندس خواهد ماند. و چنانچه کارفرما اقدام به اخذ گواهی پایان ساختمان ننماید این متراژ از ظرفیت مهندس خارج نخواهد شد  .

حال پس از استعلام  که فیش حق الزحمه مهندس ناظر در شهرداری چاپ و پس از تایید اداره در آمد شهرداری منطقه مشخص میشود که فیش آن صفر شده ( یعنی نقدا به مهندس پرذاخت شود ) و یا فیش طبق تعرفه محاسبه شده و مالک باید آن را از طریق دستگاه پرداخت عابر بابک (ATM) پرداخت کند (فیش حق الزمه دارای شناسه قبض و پرداخت میباشد و باید از طریق atm پرداخت انجام شود .

پس از پرداخت آن تایید پرداخت نهایت ظرف  24 ساعت در سیستم شهرداری میشند و مهندس باید گزارش اتمام پرونده را در یکی از دفاتر خدمات 22 منطقه شهرداری تهران به ثبت رسانده .

پس از ثبت گزارش برگه سبز اتمام  را دوباره به گواهی امضا مالک و ناظر رسانده و تحویل دفتر شود .

تا چندی پیش پس از ثبت برگه استحکام بنا  یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش نشانی باید ملک را بررسی میکرد و یک تاییدیه جهت اخذ پایان کار صادر مینمود اما حال این امر به خود سازمان آتش نشانی محل شده است .

 

لیست مهندسین مجری ذیصلاح ( کلیک کنید )

حدود صلاحیت مهندس مجری ذیصلاح

 

     

             


لینک کوتاه


نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0

نظر خود را ثبت کنید