طراحی معماری

طراحی معماری

طراحی معماری

  • طراحی معماری

طراحی معماری پروسه و فرآیندی است که در آن فضاهایی با عملکردهای گوناگون در مکانی مناسب با توجه به شرایط محیطی به طور هنرمندانه خلق و بنا می شوند . در نتیجه طراحی معماری جواز ساخت از دستگاه های مربوطه اخذ می شود و با اتمام عملیات ساختمانی گواهی پایان کار فرآیند انجام پروژه را تکمیل می کند . در ادامه گروه مهندسان بخش های مختلف پروسه طراحی معماری را شرح می دهند.

3 بخش کلی روند طراحی معماری را شامل می شوند . به ترتیب مطالعات ، طراحی فاز یک و سپس طراحی فاز 2 کلیت یک طراحی را شکل می دهند.

  • مطالعات

برای شروع یک پروژه قبل از هر تصمیمی نیاز به بررسی و تحلیلی همه جانبه داریم . شناخت نقاط قوت و ضعف و امکانات و محدودیت ها در وهله اول به شفافیت مسائل پروژه کمک می کند . همزمان با مطالعات امکان سنجی ، بررسی نیاز های کارفرما و همچنین نیاز های سایت پروژه صورت می گیرد تا پاسخ های آن ها در مرحله شناخت ابعاد مختلف دقیق تر مشخص شود . در واقع نیاز ها و امکانات و محدودیت ها همچون قطعات یک پازل در کنار هم به ما نشان می دهند که از چه پتانسیل هایی در محیط طرح می توان بهره گرفت . با تحلیل دقیق و کمی خلاقیت گاهی از نقاط ضعف نیز می توان در راستای رفع نیاز ها استفاده کرد .